Microsoft
Power
Virtual Agent

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพนักงานของคุณได้รวดเร็วในวงกว้างโดยใช้บอทการสนทนาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นด้วย Power Virtual Agents

Microsoft
Power
Virtual Agent
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพนักงานของคุณได้รวดเร็วในวงกว้างโดยใช้บอทการสนทนาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นด้วย Power Virtual Agents

เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นด้วยแชทบอทที่ใช้ AI

สร้างแชทบอทแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ

สร้างแชทบอทที่มีส่วนร่วมในการสนทนากับลูกค้าและพนักงานของคุณได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้าน AI

เพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

ปรับใช้งานแชทบอทอัจฉริยะที่ใช้การประมวลผลภาษาขั้นสูงที่เป็นธรรมชาติ เพื่อแสดงสิ่งที่บุคคลสนใจตามความต้องการของลูกค้าและพนักงานตามขนาด

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เพิ่มเวลาให้กับพนักงานโดยการรวมแชทบอทเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณใช้ทุกวัน ปรับคำถามที่ถามบ่อยสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแผนกบริการให้เป็นแบบอัตโนมัติ จากนั้นปรับใช้งานกับช่องทางต่างๆ รวมถึง Microsoft Teams

blade1_hero

เพิ่มศักยภาพให้กับทุกคนเพื่อสร้างบอทสำหรับการสนทนาอย่างง่ายดาย

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพนักงานของคุณได้รวดเร็วในวงกว้างโดยใช้บอทการสนทนาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นด้วย Power Virtual Agents

สร้างความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

สร้างบอทที่มีความซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับคำขอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การตอบคำถามง่าย ๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้การสนทนาที่ซับซ้อน

ทรงพลังเพียงลําพังไม่สู้ร่วมมือกัน

สร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบครบวงจรที่ทรงประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อ Power Virtual Agents เข้ากับทุกผลิตภัณฑ์ Microsoft Power Platform เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ทั่วองค์กรของคุณ

รวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสร้างแดชบอร์ดและรายงานเชิงโต้ตอบแบบสมจริงเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ได้จริงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ

รวมเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพไว้ในแอปของคุณโดยตรงเพื่อเชื่อมต่อกับแอปและบริการยอดนิยมหลายร้อยรายการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เปลี่ยนการสร้างแอปที่เคยใช้เวลาเป็นเดือนให้เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมง โดยสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลได้ง่าย ใช้นิพจน์ที่เหมือนกับ Excel เพื่อเพิ่มตรรกะ และเรียกใช้บนเว็บ, iOS และอุปกรณ์ Android

สร้างและเปิดตัวเว็บไซต์ทางธุรกิจที่ปรับแต่งเองได้และใช้โค้ดน้อยอย่างรวดเร็ว โดยรวบรวมข้อมูลและเชื่อมต่อลูกค้ากับข้อมูลและบริการสำคัญ