บริหารจัดการเครื่องจักร CNC และ ROBOT ด้วย WebAccess CNC
ประจำเดือน มีนาคม 2023
หน้าแรก » Webinar  »  2023  »  บริหารจัดการเครื่องจักร CNC และ ROBOT ด้วย WebAccess CNC

Highlight

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา WebAccess CNC ตัวช่วยในการ บริหารจัดการ ข้อมูลเครื่อง CNC และ ROBOT ทำให้เห็นข้อมูลและสถานะของเครื่อง CNC และ Robot ตามจุดต่าง ๆ ในโรงงาน ได้อย่างทั่วถึงผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ผ่านหน้าเว็บ ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

รายละเอียด

WebAccess/CNC เป็นโปรแกรมโซลูชันสำหรับเครื่องจักรประเภท CNC (Computer Numerical Control) และ ROBOT ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ ของ WebAccess/CNC ที่เป็นการใช้งานบนเว็บ Application 100% นอกจากนั้น WebAccess/CNC ยังมีฟังก์ชันในการอ่านข้อมูลที่สำคัญในเครื่อง CNC และเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์ SCADA ให้ใช้งานกับเครื่องจักร CNC ด้วยการตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ I/O ต่าง ๆ ของเครื่อง CNC ทำให้ WebAccess/CNC นำประโยชน์ของการจัดการข้อมูล CNC และการแสดงผลสถานะการงานมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้สามารถเรียกดูหน้าเว็บ SCADA ผ่าน Web browser เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูล CNC ตามเวลาจริงและสถานะการผลิต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ตามความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร CNC

ตัวอย่างเนื้อหาสัมมนา

1. WebAccess CNC คืออะไร
2. ความสามารถของ WebAccess CNC
3. WebAccess CNC เหมาะกับใคร
4. สาธิตการใช้งาน WebAccess CNC
5. ตัวอย่างการใช้งานจริงในโรงงานประเภทต่าง ๆ

บทความอื่น

Blog ล่าสุด

ข่าวล่าสุด