Microsoft Security “Conditional Access”
ประจำเดือน พฤษภาคม 2023
หน้าแรก » Webinar  »  Microsoft Security “Conditional Access”

Microsoft Security “Conditional Access”

รายละเอียด

จะทำอย่างไร ?

  1. ถ้าต้องการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบน Tenant ของท่านจาก Hacker
  2. ถ้าเราต้องการให้พนักงานใช้งาน Cloud Application ได้เฉพาะเครื่องของบริษัท หรือ ใช้แค่ในบริษัท
  3. ถ้าต้องการให้พนักงานใช้ App ได้เฉพาะบน Notebook (Windows)

Microsoft Security "Conditional Access" มีคำตอบให้กับท่าน

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1: วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.00-12.00 น.

บทความอื่น

Blog ล่าสุด

ข่าวล่าสุด