สร้าง “App แจ้งซ่อม” ใช้ในองค์กร ใน 2 Hr. ด้วย Power Apps
Free online seminar EP#2

Create an application with "Power Platform”

รายละเอียด

Quick ERP ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง Create an application with "Power Platform” ครั้งที่ 2 มาสร้างพัฒนา Application แจ้งซ่อม เพื่อใช้งานภายในองค์กรภายในเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือที่มาพร้อมกับชุด Microsoft 365 อย่าง Power Apps

ตัวอย่างเนื้อหาสัมมนา

- สร้าง Asset master
- สร้าง App สำหรับ User แจ้งซ่อมพร้อมถ่ายรูป
- สร้าง App สำหรับช่างรายงานผลการซ่อมพร้อมถ่ายรูปแนบ

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1 :วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2: TBA

ดูงานสัมมนาอื่น ๆ ได้ที่นี่

Blog ล่าสุด

ข่าวล่าสุด