faRobot

การเชื่อมต่อ FA

กับ Robot System

ทีมงาน Quick ERP
มีความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การผลิตในเชิงลึก
เราจึงสามารถออกแบบโซลูชั่นระบบ Automation
ได้ตรงตามความต้องการเฉพาะ มีความแม่นยำสูง
และสามารถลดเวลาการทำงานได้ ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ Robotic
Selection_021
icon

ทีมงานระบบ Automation

วัตถุประสงค์ด้านโซลูชั่นของเราคือการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ให้ดีที่สุด ทันสมัย และตรงความต้องการหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้า

ไม่ว่าจะเป็นชุดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรธรรมดา เครื่องจักรอัตโนมัติ รวมถึงระบบการเชื่อมต่อเครื่องจักรหลายเครื่องเข้าด้วยกัน

เราสามารถออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้

 

นับตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการ ผ่านการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องมือ ไปจนถึงการติดตั้งและฝึกอบรม ทีมงาน Quick ERP

จะช่วยนำพาโครงการของท่านจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ สำหรับเราแล้ว ไม่มีโครงการใดใหญ่หรือเล็กจนเกินไป

 

ด้วยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญกว่าสิบปี ทีมวิศวกร ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ

และทีมงานประกอบชิ้นส่วนของเรามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

 

ด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันและแรงกดดันในการลดต้นทุน เราสามารถนำเสนอทางเลือกต้นทุนต่ำผ่าน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่

 

Selection_022

Robotic Automation

ทีมงาน Quick ERP

มีความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การผลิตในเชิงลึก

เราจึงสามารถออกแบบโซลูชั่นระบบ Automation

ได้ตรงตามความต้องการเฉพาะ มีความแม่นยำสูง

และสามารถลดเวลาการทำงานผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ Robotic ได้

การเพิ่มการทำงานของ Robot

เข้าไปเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดของผลิตภัณฑ์

จพช่วยขจัดการทำงานซ้ำซ้อน หรือรูปแบบการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

ไม่เป็นที่ต้อง และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ Quick ERP มีโซลูชั่นระบบ

Robotic Automation ที่แม่นยำและยืดหยุ่น

ช่วยให้ลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดของตน

Automated

Assembly

Quick ERP นำเสนออุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนที่ทันสมัย

เรานำความชำนาญในการสร้างเครื่องจักรและการบริหารจัดการชิ้นส่วนมาเชื่อม

ต่อกับเทคโนโลยี เช่น force/distance monitoring, torque monitoring

และ vision โซลูชั่นระบบ Automated Assembly

ของเราช่วยลดปริมาณการเชื่อมต่อกับคนที่ไม่จำเป็นลง

ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนคุณภาพคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้

Selection_023
Selection_024

Machine Rebuild

and Retrofit

บริษัทหลายแห่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่าล้าสมัย

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้

ด้วยสภาพเก่าล้าสมัยนี้ทำให้บ่อยครั้งที่เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มาตรฐาน OEE

หรือหยุดทำงานบ่อยครั้งเกินไปจากการควบคุมที่ล้าสมัย

ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ของเราจะช่วยประเมินสภาพเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้

เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย แตกหัก หรือส่งคือไปยังผู้ผลิตตามสเปคเดิม

นอกจากนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมที่ล้าสมัยสามารถนำมาอัพเดท

ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ โซลูชั่น Machine Rebuild and

Retrofit ช่วยขยายอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือของคุณได้

ด้วยค่าใช้จ่ายต่ำแต่ให้ประสิทธิผลสูง