งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2019 และ Robotics & Automation Forum 2019

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ผ่าน บริษัท ควิก อีอาร์พี ได้ ออกบูทในงาน สัมมานา Modern Manufacturing Forum 2019 และ Robotics & Automation Forum 2019 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด พระนคาศรีอยุธยา โดย บริษัท ควิก อีอาร์พี ได้นำชุด จำลอง การทำงานของระบบ MES ไปแสดงในอีกงานนี้อีกด้วย สนใจติดต่อ ที่นี้