งานสัมมนา Digital Industrial พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมพร้อมยกศักยภาพองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทควิกอีอาร์พี ได้ รับเชิญให้เข้าร่วมงาน สัมมนา Digital Industrial พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมพร้อมยกศักยภาพองค์กรสู่ยุคดิจิทัล จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟห์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประไทย จุดประสงค์เพื่อ พัฒนาวงการ อุตสาหกรรมไทย ให้ก้าวสู่ยักดิจิทัล 4.0