งานสัมมนา How to Get Started Manufacturing Execution System with Micosoft Dynamics 365 ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา หวังว่างานสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สนใจติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี้