Aubo Robotics ผู้ผลิต Cobot อันดับหนึ่งของประเทศจีนร่วมทุนกับฝ่ายการพัฒนาระบบ Automation และ Robotics ของสหรัฐอเมริกา

โดย Cobot (Collaborative Robot) นั้นจะแตกต่างจาก Robot แบบดั้งเดิม เนื่องจากCobot มีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถรับรู้การกระแทกและหยุดการทำงานแบบอัตโนมัติ จึงสามารถทำงานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องกั้นเซลในไลน์การผลิต ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทั้งด้านความปลอดภัย, ปัญหาแรงงานคน และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างเห็นได้ชัด สนใจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี้