Monday Friday 08.30 - 17.30

No Image found
แสดงข้อมูลด้านการเงิน
ปรับปรุงประสิทธิภาพ Supply Chain
ส่งเสริมการขายและปรับปรุงบริการ
ส่งมอบโครงการได้ทันเวลา และอยู่ในงบประมาณ

ความสามารถของ Dynamics 365 Business Central

แสดงข้อมูลด้านการเงิน
No Image found

ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ด้วยข้อมูลที่เชื่อมต่อในด้านการบัญชี การขาย การซื้อ สินค้าคงคลัง และดูธุรกรรมของลูกค้า

จัดทำแผนภาพแสดงประสิทธิภาพทางการเงินในแบบเรียลไทม์ ด้วยแดชบอร์ด Power BI ในตัว ระบุรูปแบบและแนวโน้ม และให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและไม่จำกัดมิติ

เร่งการปิดและการรายงานทางการเงิน และรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงความถูกต้องของการคาดการณ์ ด้วยการกำหนดโมเดลข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และแชร์รายงานด้วยการใช้งานร่วมกับ Excel ได้อย่างราบรื่น

ปรับปรุงประสิทธิภาพ Supply Chain

คาดการณ์เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเติมสินค้าคงคลัง ด้วยระบบกรองข้อมูลที่คาดการณ์ยอดขายและสินค้าขาดแคลน เพื่อสร้างแผนการผลิตและใบสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ

แสดงภาพรวมสินค้าคงคลัง เพื่อจัดการเติมสินค้าตามใบสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามทุกธุรกรรมและทุกการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ผ่านการตั้งค่าช่องเก็บสินค้าตามการจัดวางพื้นที่คลังสินค้าและขนาดของหน่วยจัดเก็บ

คำนวณการปรับปรุงกำลังการผลิตและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาแผนการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คำนวณระดับปริมาณสินค้าคงคลัง ระยะเวลารอคอยสินค้า และจุดสั่งซื้อใหม่ได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่ไม่มีสินค้าในคลัง ระบบสามารถแนะนำสินค้าทดแทนได้โดยอัตโนมัติ

No Image found
ส่งเสริมการขายและปรับปรุงบริการ
No Image found

จัดลำดับความสำคัญของผู้ที่มีโอกาสซื้อ ตามศักยภาพทางรายได้ ติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและให้คำแนะนำในการเพิ่มยอดขาย การขายสินค้าชนิดอื่น และโอกาสในการเริ่มการขายใหม่

เร่งกระบวนการขาย ตั้งแต่การเสนอราคาจนได้รับเงิน ดำเนินการสอบถามเกี่ยวกับการขายได้อย่างรวดเร็ว จัดการคำขอรับบริการและประมวลผลการชำระเงินทุกขั้นตอนได้จากใน Outlook

ดูภาพรวมของงานบริการ ปริมาณงาน และทักษะของพนักงานได้อย่างครอบคลุม เพื่อบริหารทรัพยากรและเร่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งมอบโครงการได้ทันเวลา และอยู่ในงบประมาณ
No Image found

สร้าง จัดการ และติดตามโครงการของลูกค้า สามารถคิดต้นทุนงานและออกรายงานขั้นสูง สามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยน และควบคุมงบประมาณเพื่อสร้างผลกำไรให้กับโครงการได้

จัดการระดับทรัพยากร ด้วยการวางแผนกำลังการผลิตและยอดขาย ติดตามการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเปรียบเทียบกับต้นทุนด้านคำสั่งซื้อและใบเสนอราคาที่วางแผนไว้

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของโครงการ ความสามารถในการทำกำไร และเมตริกการใช้ทรัพยากรแบบเรียลไทม์

No Image found
ปกป้องข้อมูลของคุณ และสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
No Image found

รักษาสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณ และกำหนดให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในระดับต่าง ๆ ได้

จัดการ จัดเก็บ และส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย ทั่วทั้งระบบ ปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเข้ารหัสเอกสารอัตโนมัติโดยศูนย์ข้อมูล Microsoft

ดำเนินธุรกิจได้ทุกที่
No Image found

รับประสบการณ์ผู้ใช้แบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในระบบคลาวด์ (Cloud) หรือในสถานที่ (On-Premises)

นำธุรกิจไปทุกที่ ใช้ Business Central ผ่านระบบเคลื่อนที่ด้วยประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายและไม่ขาดตอนในทุกอุปกรณ์ทั้ง Windows, Android หรือ iOS

No Image found
No Images
  • Address
5 ซอยหัวหมาก 9 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Contact Us
Telephone :
02-0480757-8
097-296-3671
064- 182-2089
E-mail: Sales@quickerpthailand.com