Monday Friday 08.30 - 17.30

การเชื่อมต่อ FA กับ Robot System

ทีมงาน Quick ERP มีความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การผลิตในเชิงลึก เราจึงสามารถออกแบบโซลูชั่นระบบAutomation ได้ตรงตามความต้องการเฉพาะ มีความแม่นยำสูง และสามารถลดเวลาการทำงานได้ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ Robotic

MES Consulting
MES Conceptual design
Implementation & Roll-out
MES Modification & Optimization
MES Training
Service & Support
MES Seminars
ทีมงานระบบ Automation

วัตถุประสงค์ด้านโซลูชั่นของเราคือการออกแบบและสร้างสรรอุปกรณ์ให้ดีที่สุด ทันสมัย และตรงตามความต้องการหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นชุดติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรธรรมดา เครื่องจักรอัตโนมัติ รวมถึงระบบการเชื่อมต่อเครื่องจักรหลายเครื่องเข้าด้วยกัน เราสามารถออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้

นับตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการ ผ่านการออกแบบและสร้างสรรอุปกรณ์เครื่องมือ ไปจนถึงการติดตั้งและฝึกอบรม ทีมงาน Quick ERP จะช่วยนำพาโครงการของท่านจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ สำหรับเราแล้ว ไม่มีโครงการใดใหญ่หรือเล็กจนเกินไป

ด้วยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญกว่าสิบปี ทีมวิศวกร ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ และทีมงานประกอบชิ้นส่วนของเรามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของการผลิตโลหะตัดปาด

ด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันและแรงกดดันในการลดต้นทุน เราสามารถนำเสนอทางเลือกต้นทุนต่ำผ่าน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ของ

No Image found
โซลูชั่นระบบ Robotic Automation

ทีมงาน Quick ERP มีความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การผลิตในเชิงลึก เราจึงสามารถออกแบบโซลูชั่นระบบ Automation ได้ตรงตามความต้องการเฉพาะ มีความแม่นยำสูง และสามารถลดเวลาการทำงานผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ Robotic ได้ การเพิ่มการทำงานของ Robot เข้าไปเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดของผลิตภัณฑ์ จะช่วยขจัดการทำงานซ้ำซ้อน หรือรูปแบบการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นที่ต้องการ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ Quick ERP มีโซลูชั่นระบบ Robotic Automation ที่แม่นยำและยืดหยุ่น ช่วยให้ลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดของตน

No Image found
โซลูชั่นระบบ Automated Assembly

Quick ERP นำเสนออุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนที่ทันสมัย เรานำความชำนาญในการสร้างเครื่องจักรและการบริหารจัดการชิ้นส่วนมาเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี เช่น force/distance monitoring, torque monitoring และ vision โซลูชั่นระบบ Automated Assembly ของเราช่วยลดปริมาณการเชื่อมต่อกับคนที่จำเป็นลง ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนคุณภาพคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้

No Image found
No Image found
โซลูชั่น Machine Rebuild and Retrofit

บริษัทหลายแห่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่าล้าสมัย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้ ด้วยสภาพเก่าล้าสมัยนี้ทำให้บ่อยครั้งที่เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มาตรฐาน OEE หรือหยุดทำงานบ่อยครั้งเกินไปจากการการควบคุมที่ล้าสมัย ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ของเราจะช่วยประเมินสภาพเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย แตกหัก หรือส่งคืนไปยังผู้ผลิตตามสเปคเดิม นอกจากนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมที่ล้าสมัยสามารถนำมาอัพเดทให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ โซลูชั่น Machine Rebuild and Retrofit ช่วยขยายอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือของคุณได้ ด้วยค่าใช้จ่ายต่ำแต่ให้ประสิทธิผลสูง

No Images
  • Address
5 ซอยหัวหมาก 9 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Contact Us
Telephone: 02-0480757-8,097-296-3671
E-mail: Sales@quickerpthailand.com