Dynamics 365

Sales

ส่งเสริมกำลังขายของคุณและกระตุ้นการเติบโตด้วย Dynamics 365 Sales

Sales Hero Main
Sales hero2
Sales hero3

การเร่งยอดขายโดยอิงตามข้อมูลเชิงลึก

Dynamics 365 Sales เพิ่มศักยภาพให้กับทีมขายด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) ระบบอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกตามบริบท

ช่วยผู้ขาย "ขาย" และผู้ซื้อ "ซื้อ"

รวมทีมขายทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของลูกค้า

Sales Tablets 1

ดูภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางของลูกค้า

เร่งยอดขายโดยใช้ข้อมูลลูกค้า การตลาด และการขายเพื่อระบุเป้าหมายลูกค้าในอุดมคติ การดำเนินการที่ดีที่สุดต่อไปที่แนะนำ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

ถ้าคุณอยากรู้จัก Dynamics 365 Sales มากขึ้น ความรู้ถูกรวบรวมไว้แล้วที่นี่

Qoot Magnify glass

ช่วยผู้ขาย "ขาย" และผู้ซื้อ "ซื้อ"​

รวมทีมขายทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของผู้ซื้อ

ลูกค้าและกิจกรรมที่จัดลำดับความสำคัญ
เทคนิคการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ
การทำงานร่วมกันในตัว
Blade2 1 img ab
AI ที่กำหนดเองได้
ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะ
กระบวนการขายที่กำหนดค่าได้
Dynamics Sales 3.1
AI ที่กำหนดเองได้
ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะ
กระบวนการขายที่กำหนดค่าได้
capability4 b2

ดูภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางของลูกค้า

เร่งยอดขายโดยใช้ข้อมูลลูกค้า การตลาด และการขายเพื่อระบุเป้าหมายลูกค้าในอุดมคติ การดำเนินการที่ดีที่สุดต่อไปที่แนะนำ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

ชนะใจลูกค้ารายใหม่ได้ด้วยการทำงานเป็นทีม

Blade2 1 img ab
เชื่อมต่อผู้ขายกับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่พวกเขาต้องการด้วย Microsoft Teams และ Dynamics 365 Sales
Blade2 1 img ab
ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทั่วทั้งองค์กรแบบเรียลไทม์ ในทุกบริบท เพื่อให้พนักงานขายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อปิดการขาย
Blade2 1 img c
รับข้อมูลและดำเนินการได้ทุกที่ด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเนทีฟ

เร่งให้เกิดรายได้ด้วย AI

Blade2 2 img ab 100
เชื่อมต่อผู้ขายกับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่พวกเขาต้องการด้วย Microsoft Teams และ Dynamics 365 Sales
Blade2 2 img ab 100
ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทั่วทั้งองค์กรแบบเรียลไทม์ ในทุกบริบท เพื่อให้พนักงานขายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อปิดการขาย
Blade2 2 img c 100
ช่วยเพิ่มอัตราการปิดการขายด้วยการแจ้งเตือนเมื่อข้อตกลงมีความเสี่ยง
Blade2 1 img d
รับคำแนะนำเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของบัญชีที่มีความเสี่ยง

คาดการณ์และจัดการไปป์ไลน์ด้วยความเชื่อมั่น

Dynamics Sales 3.1
วิเคราะห์ไปป์ไลน์แต่ละรายการและไปป์ไลน์แบบรวม เพื่อการคาดการณ์ที่ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบอัตโนมัติ
Blade2 3 img b
คาดการณ์ความผันผวนของรายได้และเน้นพื้นที่โฟกัสจากบนลงล่างของกระบวนการ
Blade2 3 img c
ลดเวลาที่ใช้ในการรายงานโดยแสดงข้อยกเว้นด้วยรายงานสำเร็จรูป

ปรับปรุงการโทรหาลูกค้าผ่านข้อคิดเห็น

Blade2 4 img ab
ให้คำแนะนำผู้ขายด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอารมณ์ของลูกค้า ตลาดการแข่งขัน ความรู้สึก และลำดับความสำคัญในการติดต่อทางโทรศัพท์
capability4 b2
สร้างการเดินทางในการขายที่มีความต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการคาดเดาขั้นตอนต่อไป สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและวัดผลได้ง่าย
Blade2 4 img ab
ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ว่าอะไรที่ผลักดันความสาเร็จโดยการทบทวนการดำเนินการที่ผู้ขายก่อนหน้านี้ใช้ อันเป็นผลมาจากข้อคิดเห็นที่ได้ระหว่างการโทรเพื่อเสนอขาย
Dynamics Sales 4.3
ใช้ Microsoft 365, Microsoft Teams และ Dynamics 365 Sales ร่วมกันเพื่อทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย

Content