Monday Friday 08.30 - 17.30

รักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

Dynamics 365 Customer Service ช่วยสร้างความน่าสนใจของแบรนด์และสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเทคโนโลยีที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ทีมงานสามารถให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างน่าประทับใจ

Personalize service
Empower teams
Unify technology

ความสามารถของ Dynamics 365 Customer Service

ให้มุมมองรอบด้าน เพื่อการบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
No Image found

เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี ด้วย Dynamics 365 Customer Insights ที่ให้มุมมองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายแบบ 360 องศา

เชื่อมต่อผ่านช่องทางที่ลูกค้าพึงพอใจ—ไม่ว่าจะเป็น chat, SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, Line และอื่น ๆ

สร้างประสบการณ์การให้บริการที่เป็นเลิศหนึ่งเดียว มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการเป็นเลิศแม้จะมีการส่งต่อระหว่างเจ้าหน้าที่หรือข้ามช่องทาง

เพิ่มศักยภาพให้ทีมการทำงาน ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
No Image found

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับตัวแทน และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ และการดำเนินงานแบบโต้ตอบ จากข้อมูลเชิงลึกของ Dynamics 365 Customer Service

เพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวแทนมากยิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดด้วย Bot ซึ่งใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและบริษํทของคุณ

แก้ไขกรณีปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท เชื่อมต่อตัวแทนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างง่ายดาย

กำหนดวิธีการแก้ปัญหาตามหัวข้อหรือตามช่องทาง มอบหมายโดยอัตโนมัติเคสให้กับตัว แทนที่มีความพร้อมในการแก้ไขปัญมากที่สุด โดยใช้หลักการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ด้วยระบบที่ฝังอยู่ใน Customer Service omnichannel ของฝ่ายบริการลูกค้า

วัดผลและดำเนินการตามความคิดเห็นของลูกค้า ส่งผลการสำรวจทุกครั้งหลังการเข้ารับบริการโดย มีการรวมข้อมูลของลูกค้ากับข้อมูลเชิงลึกจากแบบสำรวจด้วย Microsoft Forms Pro รวมอยู่ใน Customer Service.

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการของคุณ เป็นรูปแบบบริการเชิงรุกและคาดการณ์ได้ด้วยการวิเคราะห์โดย Internet of Things (IoT) การอัปเดตอุปกรณ์ IoT และการจัดการเคสบนแพลตฟอร์มเดียว

No Image found
รวมเทคโนโลยีต่างๆเพื่อรับประโยชน์เพิ่มเติมด้วยข้อมูลของคุณ
No Image found

สร้างจากข้อมูลเพียงแหล่งเดียว และตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นด้วย Common Data Service แบ่งปันความเข้าใจในข้อมูลธุรกิจทั่วทั้ง บริษัท ซึ่งได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลจากแอปธุรกิจต่างๆจะไหลเข้าและออกจาก data lake เดียวกัน

ใช้ Common Data Model เพื่อทำข้อมูลของคุณได้มากขึ้น ทำให้แน่ใจว่า customer service กำลังอ้างอิงข้อมูลลูกค้าจากที่เดียวกันกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัทของคุณตามระบบทางธุรกิจทั้งหมด

เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณด้วย AI เมื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในแหล่งเดียว เข้าใจถึงศักยภาพสูงสุดโดยการรวมฝ่ายบริการลูกค้าเข้ากับระบบ AI ชั้นนำของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง Microsoft Power Virtual Agents, Customer Insights และ Customer Service Insights

No Images
  • Address
5 ซอยหัวหมาก 9 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Contact Us
Telephone :
02-0480757-8
097-296-3671
064- 182-2089
E-mail: Sales@quickerpthailand.com