Microsoft Dynamics 365
Customer
Service

ให้มุมมองรอบด้านของการบริการ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

Microsoft Dynamics 365 Customer Service

ให้มุมมองรอบด้านเพื่อการบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

แก้ไขกรณีปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้นด้วยการทำงานร่วมกัน ระหว่างบริษัท

เชื่อมต่อตัวแทนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่าง ง่ายดาย

วัดผลและดำเนินการตามความคิดเห็นของลูกค้า ระหว่างบริษัท

ส่งผลการสำรวจทุกครั้งหลังการเข้ารับบริการโดยมีการรวมข้อมูลของลูกค้ากับข้อมูลเชิงลึกจาก แบบสำรวจด้วย Microsoft Forms Pro รวมอยู่ใน Customer Service.

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการของคุณ ระหว่างบริษัท

เป็นรูปแบบบริการเชิงรุกและคาดการณ์ได้ด้วยการวิเคราะห์โดย Internet of Things (IoT) การอัปเดตอุปกรณ์ IoT และการจัดการเคสบนแพลตฟอร์มเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน

ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดด้วย Bot ซึ่งใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและ บริษัทของคุณ

กำหนดวิธีการแก้ปัญหาตามหัวข้อหรือตามช่องทาง

มอบหมายโดยอัตโนมัติเคสให้กับตัวแทนที่มีความพร้อมในการแก้ไข ปัญหามากที่สุด โดยใช้หลักการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดด้วยระบบที่ ฝังอยู่ใน Customer Service omnichannel ของฝ่ายบริการลูกค้า

รักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
Dynamics 365 Customer Service ช่วยสร้างความน่าสนใจของแบรนด์และสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเทคโนโลยีที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ทีมงานสามารถให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างน่าประทับใจ

Customer Screen 1

เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี

ด้วย Dynamics 365 Customer Insights ที่ให้มุมมองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายแบบ 360 องศา

เชื่อมต่อผ่านช่องทางที่ลูกค้าพึงพอใจ

ไม่ว่าจะเป็น chat, SMS, Facebook Messenger,WhatsApp, Line, WeChat, และอื่น ๆ

สร้างประสบการณ์การให้บริการที่เป็นเลิศหนึ่งเดียว

มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการเป็นเลิศแม้จะมีการส่งต่อระหว่าง เจ้าหน้าที่หรือข้ามช่องทาง

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับตัวแทน

และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ และการดำเนินงานแบบโต้ตอบจากข้อมูลเชิงลึกของ Dynamics 365 Customer Service

รวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรับประโยชน์เพิ่มเติม
ด้วยข้อมูลของคุณ

สร้างจากข้อมูลเพียงแหล่งเดียว

และตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นด้วย Common Data Service แบ่งปันความเข้าใจในข้อมูลธุรกิจทั่วทั้ง บริษัทซึ่งได้รับการอัปเดต อย่างต่อเนื่องเนื่องจาก ข้อมูลจากแอปธุรกิจต่างๆจะไหลเข้าและออกจาก data lake เดียวกัน

ใช้ Common Data Mode

เพื่อทำข้อมูลของคุณได้มากขึ้น ทำให้แน่ใจว่า Customer Service กำลังอ้างอิงข้อมูลลูกค้า จากที่เดียวกันกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัทของคุณ ตามระบบทางธุรกิจทั้งหมด

เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของ คุณด้วย AI

เมื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในแหล่งเดียวเข้าใจถึงศักยภาพ สูงสุดโดยการรวมฝ่ายบริการลูกค้าเข้ากับระบบ AI ชั้นนำของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง Microsoft Power Virtual Agents, Customer Insights และ Customer Service Insights

Customer Screen 2

Resource

No posts found!