Customer Relationship Management

CRM

Customer Relationship

Management

crm-pc
collabo_crm

Dynamics 365 Sale

ปัจจุบันเกมการขายกำลังเปลี่ยนไป

ผู้ซื้อไม่เพียงต้องการได้รับประสบการณ์ที่ดีพร้อมทั้งมีธุรกรรมที่ลื่นไหล

Dynamics 364 Sales Professional

พลิกโฉมการขายให้ไกลเกินกว่าด้วยการมอบประสบการณ์การขายที่ช่วย

สร้างความเชื่อถือให้กับผู้ซื้อได้

read more
cus-sale-product
cus-service-product

Dynamics 365

Customer Service

Dynamics 365 Customer Service

ช่วยสร้างความน่าสนใจของแบรนด์และสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของ

ลูกค้าด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเทคโนโลยีที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว

ทำให้ทีมงานสามารถให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างน่าประทับใจ

read more

Dynamics 365

Field Service

มอบประสบการณ์การให้บริการนอกสถานที่ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าด้วย

Dynamics 365 Field Service

ช่วยให้ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีปัญหาได้ทันที

พร้อมด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

พร้อมทั้งช่วยองค์กรลดต้นทุนปละบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

read more
cusfieldservice-product