Monday Friday 08.30 - 17.30

นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ
บริหารจัดการคลังสินค้าแบบทันสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
ยืดอายุการใช้งานสินทรัพย์ได้สูงสุด
กระบวนการผลิตอัตโนมัติ ราบรื่นไม่ติดขัด

ความสามารถของ Dynamics 365 Supply Chain Management

นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ
No Image found

สร้างโรงงานเชื่อมโยงแบบอัจฉริยะ (connected factory) เพื่อผลักดันกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่เชื่อมโยงแบบอัจฉริยะโดยการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT), AI, machine learning, mixed reality เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร กระบวนการ และอุปกรณ์ต่างๆ

ใช้ระบบอัตโนมัติปรับปรุงการจัดการทรัพยากร การจัดการปริมาณงาน (workload) ตรวจสอบและบริหารจัดการกำลังคน (workforce) เครื่องจักร เครื่องมือได้โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ Dynamics 365 Field Service

กระบวนการผลิตแบบผสม (mixed-mode manufacturing) รองรับทุกกลยุทธ์การผลิตรวมถึงการผลิตเพื่อ stock การผลิตตามใบสั่งซื้อ การผลิตตามความต้องการของลูกค้า และการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของลูกค้า

ส่งมอบได้ทันเวลามากขึ้น ด้วยการวางแผนการผลิตแบบเรียลไทม์ รองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป วัตถุดิบที่มีอยู่ และข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของแต่ละโรงงาน พร้อมฟีเจอร์เสริมเพื่อการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบทันสมัย
No Image found

มองเห็นภาพครบทั้งวงจร เห็นข้อมูลการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังได้ครบทั้งวงจร ช่วยให้จัดการกำลังการผลิต การใช้วัตถุดิบ และการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปได้แบบเรียลไทม์

จัดการคลังสินค้าและการใช้พื้นที่แบบอัตโนมัติ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับตั้งแต่ห้องเก็บสินค้าไปจนถึงจุดกระจายสินค้า สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านคำแนะนำจาก machine learning

ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลสถานะของคลังสินค้าจากการวิเคราะห์โดย Microsoft Power BI สร้าง heatmaps (การแสดงข้อมูลโดยใช้สี) แบบ no-code เพื่อดูภาพรวมของสินค้าคงคลัง การรับเข้าและการจัดส่งสินค้าได้ตามความต้องการ

เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน โดยการใช้ mobile app ที่สามารถเชื่อมต่อพนักงานและคลังสินค้าได้ ทำให้การปฏิบัติงานประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

No Image found
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
No Image found

เพิ่มระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้สูงสุด เพิ่มคุณภาพและปริมาณงานที่ได้ สามารถบริหารจัดการเครื่องมือและการผลิตเชิงรุกได้ ใช้ IoT แสดงข้อมูลภาพรวมของการผลิตและสต๊อกทั้งหมดได้

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของกระบวนการและทรัพย์สินทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ AI และ machine learning ในการคาดการณ์และแก้ไขปัญหาเชิงรุก

เพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนและเพิ่มความปลอดภัย โดยการใช้ Dynamics 365 Guides และ mixed reality ในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ลดข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงได้

ยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินได้สูงสุด
No Image found

เพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ผ่านการซ่อมบำรุงโดยใช้ข้อมูลคาดการณ์จากข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์จาก IoT และข้อมูลจาก Field Service

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรราคาแพง โดยการวางแผนการซ่อมบำรุง-แม้ในช่วงที่ขาดช่างชำนาญงาน-ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และ Guides ปิดช่องโหว่ด้านความรู้

รองรับการซ่อมบำรุงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตามการคาดการณ์, การแก้ไข, เงื่อนไข และตามมาตรการป้องกัน

No Image found
กระบวนการผลิตอัตโนมัติ ราบรื่น ไม่ติดขัด
No Image found

มองเห็นภาพรวม Supply Chain ทั้งหมด ทั่วทุกภูมิภาคและเขตเวลา ด้วยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการการซื้อ การขาย เข้ากับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ สินค้าคงคลัง การผลิต และการขนส่ง

กระบวนการจัดซื้อราบรื่น ด้วยการใช้แอปพลิเคชันเดียวในการจัดซื้อ จัดการสัญญา แต่งตั้ง vendor ติตตามการจัดส่งตามกำหนดเวลา และประสานงานกับ vendor ภายนอก

ปรับปรุงกระแสเงินสดให้ดีขึ้น โดยการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดการข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตโดยใช้ฟีเจอร์เสริมในการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลดปัญหาทรัพย์สินที่สำคัญเสียหาย ใช้งานไม่ได้ โดยการใช้งานระบบอัตโนมัติ field service เพื่อจัดการให้มีทรัพยากรได้ถูกต้องตรงตามเวลาและสถานที่เพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในเชิงรุก

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารคลังสินค้าและลดต้นทุน โดยการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทั่วทั้งองค์กร คลังสินค้าและช่องทางการขนส่งเข้าด้วยกัน

เพิ่มคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความสามารถในการควบคุมคุณภาพ การบ่งชี้ปัญหาและแก้ไขได้รวดเร็วผ่านข้อมูลคาดการณ์แบบเรียลไทม์

No Images
  • Address
5 ซอยหัวหมาก 9 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Contact Us
Telephone :
02-0480757-8
097-296-3671
064- 182-2089
E-mail: Sales@quickerpthailand.com