Company Profile

บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด เน้นการให้บริการสำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และกระจายสินค้า ซึ่งต้องการใช้เทคโนโลยีทันสมัย บริษัทมุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงานร่วมกับ ลูกค้า และคู่ค้า และต่อตนเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานของเรา ทำให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางบริษัจะให้คำปรึกษา และข้อแนะนำระหว่างการพัฒนาระบบโปรแกรม รวมถึงการบริการหลังการขาย

พันธะกิจ

 • เพื่อจะให้บริการโปรแกรม ERP สำหรับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง สนับสนุนลูกค้าด้วยการบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มกำไรให้กับลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน โดยการให้ solution ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อที่จะพัฒนาความสามรถระดับมืออาชีพ และเป็นบริษัทที่มีผลกำไร
 • เพื่อให้บริการลูกค้าในการพัฒนาระบบโปรแกรมได้ประสบผลสำเร็จ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด ยึดมั่นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้
 • ตั้งเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • ให้บริการโปรแกรม ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ปรัชญาธุรกิจ

  บริษัท ควิก อีอาร์พี มุ่งมั่นที่จะยืดหยุ่น ตามความต้องการของลูกค้าและยังคงบริการอย่างมืออาชีพ เราเปิดกว้างในการรับฟังข้อเสนอด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ถ้ามีประเด็นใดที่ถูกกล่าวถึง ไม่ว่าการทำงานทั้งในขณะให้บริการ หรือหลังให้บริการ บริษัทจะทำการแก้ปัญหานั้นทั้งหมด เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีความมั่นใจในบริการ

  การให้บริการพัฒนาระบบโปรแกรม

  บริษัท ควิก อีอาร์พี เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบ และการสอนการใช้งานโปรแกรม โดย จะทำการจัดตั้งทีมงานมืออาชีพเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดด้วยระยะเวลาสั้นที่สุดที่เป็นไปได้

  การให้บริการปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า

  เพื่อที่จะให้ความแน่ใจว่ากระบวนการธุรกิจที่มีความเป็นเฉพาะทางของลูกค้าสามารถดำเนินงาน โดยโปรแกรมของบริษัท Quick ERP มีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการใช้ง่าย บริษัทสามารถแก้ไขโปรแกรมให้ตอบสนองกับลักษณะการทำงานของลูกค้า โดยการเพิ่มฟิลด์ หรือปรับหน้าจอโปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถทำรายงานตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถนำข้อมูลออกจากระบบโปรแกรมได้อย่างง่าย

  การสอนใช้งานโปรแกรม

  การสอนการใช้งานโปรแกรม เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จผล ความสำเร็จส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของลูกค้าที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมาย บริษัท ควิก อีอาร์พี จัดเตรียมคู่มือการใช้งานโปรแกรม และตัวอย่างกรณีทดสอบ ให้ลูกค้า
  บริษัทมีความสามารถในการทำให้ลูกค้าเข้าใจ การทำงานของโปรแกรม โดยที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานจะช่วยดำเนินการสอนการใช้งาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ใช้งานโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง สถานที่จัดสอนสามารถกำหนดได้ทั้งที่สถานที่ทำงานของลูกค้า หรือที่บริษัท QUICK ERP โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อทราบตารางการสอนล่าสุด