งานสัมมนา Manufacturing Execution System (MES) วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ขอขอบคุณทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา Manufacturing Execution System (MES) วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังว่างานสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราพร้อมบริการด้วยใจ และ ก้าวไปด้วยกัน


sme shipping

sme shipping

sme shipping

sme shipping

sme shipping

sme shipping