กิจกรรมวันที่ 13 ก.ย. 59 Kemin Foods (Thailand) Co.,Ltd.

กิจกรรมวันที่ 13 ก.ย. 59 ประชุมติดตามประเมินผล Workshop ระบบ ERP ครั่งที่ 2 ให้กับ Kemin Foods (Thailand) Co.,Ltd.

บริการด้วยใจ 
ดูแลให้ดั่งบริษัทตน
ควิกอีอารพีทีม พร้อมบริการ!!!

www.quickerpthailand.com

สนใจติดต่อสาธิตโปรแกรม โทร 0818605604, 0812886738, 0896666368

#ERP #MRP #QuickERP