กิจกรรมวันที่ 18 ส.ค 59 ประเมินผลการ Workshop

กิจกรรมวันที่ 18 ส.ค 59 ประเมินผลการ Workshopโปรแกรม Quick ERPให้กับ Kenmin Foods(Thailand) Co.,Ltd.

บริการด้วยใจ 
ดูแลให้ดั่งบริษัทตน
ควิกอีอารพีทีม พร้อมบริการ!!!

www.quickerpthailand.com

สนใจติดต่อสาธิตโปรแกรม โทร 0818605604, 0812886738, 0896666368

#ERP #MRP #QuickERP